Desatero mladého volejbalisty

Desatero
mladého volejbalisty a volejbalistky

  1. Důvěřuji svému trenérovi a dbám jeho rad.

  2. Volejbalový trénink vždy absolvuji s maximální koncentrací a úsilím.Čas zde strávený je pro mě přínosem, nikoliv ztrátou.

  3. Ctím své rodiče. Vděčím jim za to, že mě přivedli k volejbalu a že mě při něm podporují.

  4. Nikdy, ani v zápalu boje, nenapadnu či úmyslně nezraním svého soupeře. K soupeři se chovám tak, jak očekávám, že se on bude chovat ke mně. Ve hře soupeř, po zápase kamarád.

  5. Co není moje, mi nepatří. Druhým zapomenuté věci odevzdám vždy trenérovi.

  6. Pro volejbalové zájmy nebudu nikdy zanedbávat své školní povinnosti.

  7. Nikdy a nikde nebudu pomlouvat, posmívat se či jinak zneužívat své, či soupeřovy hráče.

  8. Ve všech utkáních, za jakéhokoliv stavu, se budu ze všech sil snažit podat co nejlepší výkon.

  9. Od svého trenéra dokáži přijmout jakoukoliv kritiku. Ať již jde o výkon v utkání, či jen v tréninku.

  10. Své rodiče budu nabádat k slušnému povzbuzování. I volejbal je totiž jenom hra!

Additional information

RizVN Login