Síň slávy:

Jaroslav Helcl senior Jindřich Slánský
Oldřich Míka Dagmar Peterková
Oldřich Reinisch Jarka Svobodová
Jiří Ernest Maruška Hořká
Svaťka Dvořáková Zdeněk Hořký
Rudolf Zapletal Jiří Sopr
Stanislava Moudrá Jiří Dantlinger
Jiří Kočvara Milan Richter - čestný předseda VK Aš
Pery Šrachta  
Jitka Dvořáková  
Jiří Křístek  
sestry Přibylovy  
Vladimír Sopr  
Miroslav Vaněk  
František Dvořák  
Jindřich Slánský senior  
Jiří Filip  
Miroslav Brdek  
Jaroslav Friš  
Václav a Vladimír Veselý  
Bohuslav Chabr  
Sláva Trnka  
Ivan Bajcár senior  
Pavel a Ivan Peksa  
Václav Holdšvend  

Všechny uvedené osoby jsou čestnými členy Volejbalového klubu Aš.

Additional information

RizVN Login